Entegrado

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Tanımlar/Taraflar

FMS Tech: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Şişli/İstanbul adresinde mukim FMS Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi.

Site/Entegrado: FMS Tech'in mülk sahibi olduğu Entegrado.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Hizmet: Entegrado üzerinden satın alınabilecek ve/veya Entegrado aracılığıyla faydalanılabilecek durumda olan dijital (sanal) hizmetler ve/veya herhangi bir fayda sağlayan faaliyetler bütünü. Entegrado'nun sunduğu örnek hizmetler; pazaryeri entegrasyonu, kargo entegrasyonu, stok takip entegrasyonu, e-fatura entegrasyonu vb.

Kullanıcı/Üye: Entegrado'ya üye olan ve Entegrado'da sunulan Hizmet'lerden, Entegrado üzerinde bulunan sözleşmelerde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme'nin konusu Üye'nin Entegrado'dan faydalanma şartlarının, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Entegrado'ya üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Entegrado'nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, kendi Entegrado üyeliğine ait olan şifreyi başka kişi ve/veya kuruluşlara veremez, Üye'nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Entegrado'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Entegrado'nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve diğer talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, Entegrado'yu kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, Entegrado'yu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının Hizmet'leri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. Entegrado'ya üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Entegrado ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı Entegrado'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Entegrado, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Entegrado'yu kullanmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Entegrado'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ve/veya birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Entegrado'yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Entegrado'nun üyeye karşı işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Entegrado'nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye'nin üyeliğini kısıtlama, kapatma (yasaklama) veya silme; müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri imha etme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Entegrado'nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. Entegrado'ya kayıtlı herhangi bir Kullanıcı veya bu Kullanıcı ile bağlantılı olan diğer Kullanıcılar'dan herhangi birinin işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihlal etmesi halinde bütün bağlantılı olan Kullanıcı hesapları kullanıma kapatılacaktır. Kapatılan hesaplarda Entegrado'da halihazırda devam eden bir hizmeti bulunması halinde ilgili Kullanıcılar'ın yapmış olduğu eylemler sonucunda oluşan bir mağduriyet bulunmuyor ise Kullanıcı ile iletişime geçilerek kendisine ait bir banka hesabına ve/veya ödeme yöntemi üzerinden iade yapılacaktır. Aksi durumda herhangi bir ön ihbara gerek kalmaksızın ilgili hizmet tutarı mağduriyetin karşılanması için kullanılacaktır.

3.11. Entegrado'nun yazılım ve tasarımı Entegrado mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Entegrado'da adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.12. Herhangi bir soruşturma sürecinde Entegrado'nun talep ettiği bilgileri, Üye'nin sahte ve/veya yanıltıcı beyanlar ile iletmesi ve/veya sahte ve/veya yanıltıcı belge sunması halinde Entegrado üyeliği herhangi bir ek bildirime gerek duyulmaksızın kapatılacaktır.

3.13. Entegrado'nun virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı'nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye Entegrado'ya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ve/veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Entegrado, Site'nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir Hizmet'i değiştirme ve/veya sona erdirme veya Entegrado'da kayıtlı Kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Üye'ler tek bir Entegrado hesabına sahip olabilir. Aynı Üye'ye ait birden fazla hesabın tespiti halinde Kullanıcı'ya bu durum bildirilecek olup, seçmiş olduğu hesap dışında bulunan bütün Site hesapları kullanıma kapatılacaktır.

3.16. Entegrado, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ve/veya yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.17. Taraflar, Entegrado'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.18. Üye, Entegrado'da kaydolurken girdiği iletişim bilgilerine Entegrado tarafından, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, doğrudan ve/veya dolaylı olarak pazarlama yapılmasını, bilgilerinin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını mevzuat kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydı ile kabul eder.

3.19. Üye, Entegrado'dan satın almış olduğu bir hizmeti kullanırken sistemde oluşabilecek bir hata sonucu veya pazaryerlerinin sunmuş oldukları API sistemi kaynaklı yaşanabilecek hatalı/eksik sipariş bilgisi, sipariş bilgilerinin sisteme geç yansıması gibi sorunlardan Entegrado'yu sorumlu tutamaz.

3.20. Üye, ödeme yaptığı bir hizmeti ya da hizmetleri yalnızca Site'nin sunmuş olduğu iptal koşulları dahilinde iptal edebilir ya da üründen vazgeçebilir.

3.21. Entegrado'ya giriş yapan veya üye olan tüm Kullanıcı'lar detayları açıkça belirtilmiş olan KVKK Aydınlatma Metni'ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

4. İptal ve İade Koşulları

4.1 Hizmetler: Hizmetler için Üye'nin kalan Hizmet süresi üzerinden tutar hesaplanır. Bu tutardan satın aldığı Hizmet için elde etmiş olduğu indirimler (varsa) düşüldükten sonra iade edilebilecek bir tutar var ise geri ödeme/para iadesi, mümkünse Üye'nin satın alım yöntemi üzerinden, mümkün değilse Üye'den alınacak sisteme kayıtlı şirket banka hesabına gönderim yapılır. Site'nin satışa sunduğu hizmetleri kullanırken sorun yaşıyorsanız, yardım almak için öncelikle Entegrado ile iletişime geçmelisiniz. İlgili mevzuata MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ'nin 15. maddesinin (ğ) bendinden ulaşılabilir.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Kullanıcı'nın site üyeliğini iptal etmesi (veya deaktif hale getirmesi) veya Entegrado tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Entegrado Üye'nin işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcı'nın site üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

Kullanıcı'nın üyelik kaydı yapması işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri okuduğu, anladığı ve kabul ettiği kabul edilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Bize Ulaşın

Bu sayfa ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın; İletişim Sayfası